O NAS

MISJA:

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności,
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
– ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
– bezpieczeństwo publiczne i przeciwdziałanie patologii społecznej,
– ochrona i promocja zdrowia,
– działalność charytatywna

Prowadzone działania
Stowarzyszenie przygotowuje wszelkie niezbędne dokumentacje i pozyskuje środki finansowe dla prac konserwatorskich przy miejscowych zabytkach.Już siódmy rok wydaje lokalna gazetę pt. „Echo Kunic”. Prowadzi działalnośćwydawniczą; z głównych pozycji wymienić należy:    – monografia o miejscowym kościele parafialnym  /2005/,    – tradycje szklarstwa w Żarach-Kunicach  /2006/,    – barokowy pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz      w Żarach i czasy jego świetności  /2007/,    – wiersze Jana J. Werstlera  Kunickie strofy  /2008/,    – Kunice piórem i obiektywem   /2010/Ponadto wydany został kalendarz i folder poświęcony historiii zabytkom Kunic.
Wspomaga finansowo wiele przedsięwzięć miejscowych jednostek oświatowych. Na terenie dzielnicy Kunice /m. Żary/ inspiruje i prowadzi wszelkie przedsięwzięcie współfinansowane przez budżet miasta jako tzw. inwestycje wspólne.