BAROKOWE EPITAFIA PO KONSERWACJI

Na początku listopada zakończone zostały wszystkie zaplanowane zabiegi konserwatorsko-restauratorskie przy kunickich zabytkowych epitafiach. Prace wykonywane były przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki pana Tomasza Filara, który specjalizuje się w konserwacji kamienia i detali architektonicznych. W dniu 21 listopada dokonany został odbiór badań i prac przez przedstawiciela Lubuskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym miejscu należą się podziękowania dla lokalnej firmy TANDEM za bezpłatne udostępnienie specjalistycznego sprzętu, niezbędnego przy montażu przedmiotowych płyt w murze cmentarnym, w którym umiejscowione zostały pierwotnie ponad 240 lat temu. Szczegółowe informacje na temat tych płyt epitafijnych czytelnik znajdzie na stronach Echa Kunic z grudnia 2014 roku w artykule napisanym przez lokalną regionalistkę panią Annę Kubiak.

Załączone zdjęcie obrazuje stan po konserwacji.