„Barokowy pałac myśliwski Ermanna II von Promnitz w Żarach i czasy jego świetności” Autor: Anna Kubiak

Wydawca: „Chroma” Drukarnia Krzysztof Raczkowski na zlecenie Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych w Żarach
Rok wydania: 2007 r. , wydanie pierwsze
Miejsce wydania: Żary
Nakład: 700
ISBN 978-83-923732-7-8

Publikacja jest monografią nieistniejącego już barokowego pałacu myśliwskiego zlokalizowanego niegdyś w lasach na południe od Żar (w dzisiejszym tzw. Zielonym Lesie). Był on fundacją jednego z właścicieli Żar – Erdmanna II von Promnitz, którego nazwisko nieodzownie związane jest również z budową imponującego pałacu w samym centrum Żar. Możemy w niej znaleźć oprócz danych na temat historii budowy i późniejszych losów pałacu, informacje o historii polowań, o rozwoju architektury pałaców myśliwskich i o analogiach stylowych. Książka zawiera liczne ilustracje archiwalne i współczesne oraz plan pałacu i terenu wokół niego. Autorka z wykształcenia jest historykiem sztuki, a temat poruszony w niniejszej publikacji był tematem jej pracy magisterskiej.