„Kunice Piórem i Obiektywem” Autor: Maria Bogumiła Bajerska

Wydawca: Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych Miejsce Wydania: Żary
Rok wydania: 2009
Nakład: 500+30 egzemplarzy
ISBN: 978-83-929006-1-0

Książka „Kunice piórem i obiektywem” to   przewodnik  po Kunicach jakich nie znamy a także bogate źródło informacji na temat historii przedwojennych Kunic, życia jej mieszkańców.  W przystępny sposób ukazano ścisły związek uwarunkowań naturalnych z rozwojem górnictwa i przemysłu szklarskiego, który na trwałe wpisał się w życie dzielnicy oraz miasta. Warto zapoznać się z tą publikacją, bo to co ciekawe i atrakcyjne czasami jest blisko nas, chociaż niekiedy o tym zapominamy.