„Przejść życie” Autor: Eugenia Prosół

Wydawca: Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw pozarządowych w Żarach
Rok wydania:  2012
Miejsce wydania: Żary
Nakład: 400 egzemplarzy
ISBN: 978-83-929006-3-4
Druk dofinansowany ze środków
Urzędu Miasta Żary         

 Jest to lektura wyjątkowa, pisana z potrzeby serca.
Utwory emanują ciepłem prostego, zrozumiałego
słowa; zadziwiają szczerością i ujmującą
serdecznością.
Przy lekturze tego tomiku pojawiają się refleksje nad życiem, przemijaniem. Malownicza grafika ubogaca i jeszcze bardziej uplastycznia treść wierszy.