TRADYCJE PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO W ŻARACH – KUNICACH

W miesiącu lutym 2014 poprzez Urząd Miasta Żary otrzymaliśmy list od mieszkańca czeskiej Ostrawy pana Jiria Palata. Z jego treści dowiadujemy się, że jest on w trakcie pisania książki pt. ”Raszkowice – rozwój chłopstwa, rękodzielnictwa i przemysłu w latach 1305 – 2012 „. Dowiadujemy się także, iż w czasie wojny w roku 1940 w jednej ze zlikwidowanych wcześniej fabryk tekstylnych Niemcy postanowili uruchomić oddział kunickiego zakładu SIGLA. W Kunicach przyuczało się do zawodów szklarskich ok. 100 ludzi z Raszkowic. Z Internetu        dowiedział się o wydanej książce „ Tradycje przemysłu szklarskiego w Żarach – Kunicach” i chce zamieścić w swojej książce informacje o kunickiej firmie SIGLA. W stosownym czasie w naszej gazecie ukaże się artykuł na temat powiązań szklarskich Raszkowic i Kunic.