„Tradycje szklarstwa w Żarach-Kunicach” Autorzy: Anna Kubiak i Jerzy Węgier

Wydawca: „Chroma” Drukarnia Krzysztof Raczkowski, na zlecenie Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych w Żarach
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Żary
Nakład: 1000+50 egzemplarzy
ISBN 978-83-923732-1-6 i 83-923732-1-9

Książka prezentuje kompendium wiedzy o historii przemysłu szklarskiego w Kunicach od momentu jego powstania do czasów współczesnych. Publikacja jest próbą pogodzenia przysłowiowej „wody z ogniem”. Są tu przedstawione opisy technologiczne, problematyka techniczna, zdarzenia i epizody ludzkie, ich wspomnienia, wszelkiego rodzaju działalność społeczna i socjalna, a także notki biograficzne wybranych osób. Książka jest próbą ukazania czytelnikowi przeobrażeń techniki i ludzi związanych z przemysłem szklarskim w minionych latach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie powojennym w Polsce nie ukazała się żadna publikacja z tej branży przedstawiająca w sposób kompleksowy historię jednego zakładu.