WALNE ZEBRANIE

W dniu 15 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w związku z upływem  4. letniej kadencji. Szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu w minionym okresie zaprezentowane będzie w najbliższym wydaniu naszej gazety „Echo Kunic”. Na kolejną kadencję prezesem  wybrany został Jerzy Węgier; w skład  zarządu KSIP weszli: Bogumiła Bajerska, Barbara Kozarek, Ryszard Koniecpolski
i Eugeniusz Zagórski. Do komisji rewizyjnej wybrano: Marka Szerszenia, Mirosława Szymeczko oraz Michała Wisza. Na najbliższym posiedzeniu zarządu nastąpi ukonstytuowanie wybranych gremiów.