WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie z obowiązującym  statutem Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych  2 czerwca odbyło się Walne zebranie jego członków. W bieżącym roku  mija 10 lat istnienia naszego Stowarzyszenia, stąd Zebranie miało odmienny charakter, aniżeli w latach poprzednich. Wprawdzie to trochę mały jubileusz, ale była okazja, aby przynajmniej skrótowo podsumować ten okres. W lipcowym wydaniu Echa Kunic prezentowane jest sprawozdanie sumujące dokonania zarządu w minionym dziesięcioleciu. Podjęte zostały 3 uchwały: zatwierdzenie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, udzielenia zarządowi absolutorium oraz nadania Godności Członka Honorowego Stowarzyszenia panu Wernerowi Guttmannowi, byłemu mieszkańcowi Kunic. Decyzja taka podyktowana została wieloletnią współpracą pana Guttmanna z naszym Stowarzyszeniem. Jest on nieocenionym źródłem informacji dotyczących Kunic z okresu przedwojennego i lat wojennych. Od kilku lat jest jednym z redaktorów kunickiej gazety Echo Kunic publikując swoje autorskie artykuły. Pan Guttmann przekazał także naszemu Stowarzyszeniu wiele dokumentów i pamiątek, które są bezcenne dla ciągłości historycznej naszej miejscowości, a które posiadają wartość muzealną i które mogą być wykorzystane w przyszłości w pracach naukowych poświęconych dziejom Kunic.