WIZYTA

W dniu 20 sierpnia przybył do Kunic z kolejną wizytą pan Werner Guttmann. Spotkanie to miało szczególny charakter. Prezes Stowarzyszenia Jerzy Węgier dokonał wręczenia naszemu gościowi dyplomu Honorowego Członka Stowarzyszenia nadanego przez Walne Zebranie w obecności tłumaczki pani Oli. O przyznaniu tej godności  już wcześniej informowaliśmy naszych czytelników. W załączeniu zdjęcia z przebiegu aktu wręczenia. Pan Guttmann w podziękowaniu podkreślił, iż jest to dla niego, jako byłego mieszkańca Kunic, zaszczytne wyróżnienie, które sobie wysoko ceni. Jednocześnie już  jako  Honorowy Członek przekazał 100 EUR na działalność naszego Stowarzyszenia. Przekazał także wiele dokumentów dotyczących osoby przedwojennego burmistrza Kunic, a także swojej rodziny. Stowarzyszenie wzbogaciło się również o zbiory wydawanego w Niemczech czasopisma „Sorauer Heimatblatt”. Jesteśmy w posiadaniu roczników 1952 – 1960. W trakcie spotkania Pan Werner  omówił charakter i treść przywiezionych dokumentów, podsumowano także wieloletnią naszą wzajemną współpracę i nakreślono dalszą tematykę związaną z publikacjami w naszej lokalnej gazecie „Echo Kunic”.