ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

W dniu 8 czerwca 2017 roku w miejscowym Zespole Szkół odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze    podsumowujące czteroletnią kadencję za lata 2013 – 2016. Szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu w przedmiotowym okresie znajdą nasi Czytelnicy w lipcowym wydaniu Echa Kunic. Obecni na „Walnym” członkowie stowarzyszenia dokonali wyboru władz statutowych na kolejne cztery lata. 13 lipca odbyło się inauguracyjne  posiedzenie nowo wybranych, na którym dokonano ukonstytuowania oraz podziału funkcji. Składy osobowe nowych władz przedstawiają się następująco:

Zarząd:
Jerzy Węgier                       prezes
Eugeniusz Zagórski            wiceprezes
Barbara Kozarek – Hoppe  sekretarz
Bożena Blimel                    członek
Ryszard Koniecpolski         członek

Komisja Rewizyjna:
Marek Szerszeń        przewodniczący
Michał Wisz             członek
Mirek Szymeczko    czlonek