Category Archives: AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Stosownie do § 21 Statutu KSIP zarząd   zwołał  na  dzień 17. listopada 2021 kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Panująca pandemia koronawirusa nie pozwalała odbyć Zebrania we wcześniejszym terminie, jak to bywało w latach poprzednich. Niemożliwe też było zastosowanie formy on line, jak to miało miejsca w roku 2020, gdyż Walne miało charakter zebrania sprawozdawczo – wyborczego

BENEFIS BOGDANA KLOCKOWSKIEGO

29. października 2017 roku w kunickiej filii Żarskiego Domu Kultury odbyła się promocja książki Bogdana Klockowskiego pt. „70 lat Klubu piłkarskiego Unia  Kunice”. Szczegółowy opis uroczystości znajdą Czytelnicy w grudniowym numerze  „Echo Kunic”. W tym miejscu publikujemy jedynie laudację wygłoszoną, na cześć  benefisanta, przez prezesa KSIP dr Jerzego Węgra.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

W dniu 8 czerwca 2017 roku w miejscowym Zespole Szkół odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze    podsumowujące czteroletnią kadencję za lata 2013 – 2016. Szczegółowe

WIZYTA

W dniu 20 sierpnia przybył do Kunic z kolejną wizytą pan Werner Guttmann. Spotkanie to miało szczególny charakter. Prezes Stowarzyszenia Jerzy Węgier dokonał wręczenia naszemu gościowi dyplomu Honorowego Członka Stowarzyszenia nadanego przez Walne Zebranie w obecności tłumaczki pani Oli. O przyznaniu tej godności  już

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie z obowiązującym  statutem Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych  2 czerwca odbyło się Walne zebranie jego członków. W bieżącym roku  mija 10 lat istnienia naszego Stowarzyszenia, stąd Zebranie miało odmienny charakter, aniżeli w latach poprzednich. Wprawdzie to trochę mały jubileusz, ale była okazja, aby

BAROKOWE EPITAFIA PO KONSERWACJI

Na początku listopada zakończone zostały wszystkie zaplanowane zabiegi konserwatorsko-restauratorskie przy kunickich zabytkowych epitafiach. Prace wykonywane były przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki pana Tomasza Filara, który specjalizuje się w konserwacji kamienia i detali architektonicznych. W dniu 21 listopada dokonany został odbiór badań i prac przez przedstawiciela Lubuskiego

WALNE ZEBRANIE

15 maja w Zespole Szkół w Kunicach odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowujące działalność zarządu w roku 2013. Zebrani podjęli uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielili zarządowi absolutorium. Szczegółowe sprawozdania w całości zamieszczone będzie w najbliższym numerze Echa Kunic.

NOWE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Przy kunickim kościele parafialnym na zewnętrznej,  północnej stronie muru zabytkowej nekropolii    zamontowane są dwie płyty nagrobne pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku. Zdobi je bogato rzeźbiony ornament rokokowy

TRADYCJE PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO W ŻARACH – KUNICACH

W miesiącu lutym 2014 poprzez Urząd Miasta Żary otrzymaliśmy list od mieszkańca czeskiej Ostrawy pana Jiria Palata. Z jego treści dowiadujemy się, że jest on w trakcie pisania książki pt. ”Raszkowice – rozwój chłopstwa,

WALNE ZEBRANIE

W dniu 15 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w związku z upływem  4. letniej kadencji. Szczegółowe sprawozdanie z działalności