SKŁAD ZARZĄDU

.

.

ZARZĄD:

Prezes                    – Jerzy Węgier

Wiceprezes           – Eugeniusz Zagórski

Sekretarz               – Barbara Kozarek – Hoppe

Członek                  – Bożena Blimel

Członek                  – Ryszard Koniecpolski

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący     – Czesław Piwko 

Członek                  – Mirosław Szymeczko 

Członek                  – Bogdan Klockowski