„Kunickie strofy” – Autor: Jan Janusz Werstler

Wydawca: Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych w Żarach
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Żary
Nakład: 700+50 egzemplarzy
ISBN 83-910449-0-8

Publikacja w sposób niekonwencjonalny prezentuje cząstki historii Kunic ujęte w ramy strof wiersza. Poeta przybliża otaczający świat poprzez formy alegoryczne. Czytelnik otrzymuje sugestywny opis, zarówno bogactw natury, jak i tego wszystkiego co latami tworzyli tu ludzie-mieszkańcy tej Ziemi. Poeta z jednej strony podkreśla sferę lokalnego sacrum,ale także duży nacisk kładzie na to wszystko, co stanowi fundament społeczny i egzystencjonalny codziennego wysiłku. Malownicza grafika przedstawione obrazy jeszcze bardziej ubogaca.