WALNE ZEBRANIE

15 maja w Zespole Szkół w Kunicach odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowujące działalność zarządu w roku 2013. Zebrani podjęli uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielili zarządowi absolutorium. Szczegółowe sprawozdania w całości zamieszczone będzie w najbliższym numerze Echa Kunic.